Kurkut ja mansikat

(Photo: EUobserver.com)

EU-säädösten mukaan kurkun on oltava mieluiten 30 cm pitkä ja kaarevuudeltaan 10 mm 10 cm:n matkalla. Asetuksen N:o 1677/1988 mukaan lievästi käyrien kurkkujen kaarevuus voi olla 20 mm 10 cm:n matkalla.

Kurkuista annetut yhteisön säännöt koskevat myyntiä kaupoissa, mutta myös luokittelemattomien kurkkujen myynti sallitaan. Tämä poikkeaa mansikoita koskevista säännöistä sikäli, että niissä kielletään halkaisijaltaan alle 18 mm:n mansikoiden myynti.

Kurkkuja ja mansikoita koskeviin yhteisön sääntöihin viitataan usein esimerkkeinä EU:n pakonomaisesta sääntelytarpeesta.

Huomautus

YK:n Euroopan talouskomissio (ECE) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ovat laatineet hedelmiä ja vihanneksia koskevat ohjeelliset laatunormit tukkukauppaa – ei vähittäiskauppaa – varten.