Uruguayn kierros

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimuksen) neuvottelukierros, joka kesti vuodesta 1986 vuoteen 1993. Sen painopisteitä olivat poliittisesti arkaluonteiset alat, joilla sovellettiin edelleen korkeita tariffeja, kuten maatalous, palveluala, teollis- ja tekijänoikeudet sekä audiovisuaaliala. Sillä pyrittiin parantamaan myös GATT:n riitojen ratkaisumenettelyä. Niin kutsutulla "Super 301" ‑lausekkeella oli kielteinen vaikutus neuvotteluihin. Eräs tärkeimmistä tuloksista oli yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuosina 1988 ja 1992.

Linkit

http://www.nadir.org/nadir/ini......tiativ/agp/free/wto/rounds.htm

http://www.wto.org/english/the......inist_e/min98_e/slide_e/ur.htm