Kirkot

Church in Malta (Photo: Lisbeth Kirk)

Euroopan kirkkojen konferenssilla (KEK) on 123 jäsenkirkkoa ja se neuvottelee komission kanssa useista asioista.

Kirkot ovat yhteydessä Jacques Delors'n "Give Europe a Soul" ‑hankkeeseen.

Amsterdamin sopimukseen sisältyvässä ei-sitovassa julkilausumassa mainittiin, että Euroopan unioni kunnioittaa kansalliskirkkoja.

Tulevaisuus

Uuden ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista 51 artiklaan on ehdotettu samanlaista tekstiä. Ehdotuksen johdannossa todetaan myös, että unioni hakee innoitusta "…kulttuurisesta perinnöstä…".

Links

See also Discrimination.