Agenda 2000

(Photo: European Commission)
Agenda 2000 on Euroopan komission vuonna 1997 laatima luonnos yhteisön menoista ennen laajentumista ja laajentumisen jälkeen vuosiksi 2000–2006. Toimintaohjelmasta sovittiin Berliinin huippukokouksessa vuonna 1999.
Menoja kasvatettiin hieman Kööpenhaminan huippukokouksessa vuonna 2002, jolloin tehtiin lopullinen laajentumissopimus.