CSA

(Photo: Lis Lak Risager)

Comité Spécial d’Agriculture, neuvoston alainen maatalouden erityiskomitea. Toimii kolmantena Coreper-komiteana, jonka tehtävänä on valmistella maatalousministerien kokouksia.

Huomautus

Tämä komitea on luultavasti tehnyt eniten yhteisötason päätöksiä suljetuin ovin ilman parlamentin valvontaa.