Maatalousmaksut

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

Euroopan unionilla on yhteinen maatalouspolitiikka(YMP). Siinä vahvistetaan unionin sisäiset maataloustuotteiden hinnat, jotka ovat yleensä maailmanmarkkinahintoja korkeampia. Tavoitteena on suojella EU:n maanviljelijöitä maailmanmarkkinoiden hinnanmuutoksilta. Tavanomaisten tullimaksujen ohella EU perii maataloustuotteista erilaisia tuontimaksuja.

Linkit

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_fi.htm

Katso myös maataloutta koskeva pdf-tiedosto, joka perustuu Euroopan unionin perustuslakia koskevaan sopimusehdotukseen:

http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf