Maataloushinnat

(Photo: www.schlechterfarms.com)

Tavallisesti maataloustuotteiden hinnat määräytyvät markkinoiden tarjonnan ja kysynnän mukaan. EU:n sisäiset maataloustuotteiden hinnat perustuvat yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP). Unioni toteuttaa maatalousmarkkinoiden hintojen vakauttamiseen tähtääviä interventiotoimia ja luo interventiovarastoja, kun hinnat laskevat. Siksi EU:ssa perittävät hinnat ovat yleensä maailmanmarkkinahintoja korkeampia.