Maatalous ja hakijavaltiot

Polish farmers protesting in Warsaw (Photo: EUobserver.com)

Vuoteen 2013 mennessä 12 hakijavaltion alueella on 44 prosenttia EU:n maanviljelijöistä ja 23 prosenttia viljelyalueesta. Ne saavat kuitenkin vain 14 prosenttia EU:n tuista.
Vuonna 2000 kymmenessä ensimmäisessä hakijavaltiossa maatalouden osuus BKT:sta oli 4,6 prosenttia, kun vastaava luku nykyisessä 15 jäsenvaltion EU:ssa oli 2 prosenttia.
Lisäksi maatalousala työllisti 21 prosenttia kokonaistyövoimasta, kun 15 jäsenvaltion EU:ssa vastaava luku oli 4,3 prosenttia.

Linkit

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_fi.htm