Ennakkovaroitusjärjestelmä

Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa "hälytysjärjestelmää". Järjestelmän mukaan kansalliset parlamentit voivat esittää vastalauseen komission ehdotuksesta kuuden viikon kuluessa ehdotuksen julkaisemisesta toissijaisuusperiaatteen rikkomisen perusteella. Tämä tarkoittaa, että on rikottu periaatetta, jonka mukaan tilanteessa, jossa päätökset voidaan tehdä paremmin paikallistasolla, Euroopan unionin ei tulisi osallistua päätöksentekoon. Tällöin komissiota vaadittaisiin tutkimaan ehdotus uudelleen.

Links

See Draft Constitution.