ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Yleinen lyhenne talous- ja rahoitusasioiden neuvostosta, joka hallinnoi myös talous- ja rahaliittoa.

Ennen 12 euron käyttöönottaneen maan (euroalueeseen kuuluvat maat) virallisia kokouksia mainittujen maiden ministerit pitävät epävirallisia kokouksia. Kokouksia kutsutaan myös Euro‑X‑kokouksiksi, koska aiemmin oli epäselvää, kuinka monta maata ottaisi euron käyttöön.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa, että euron käyttöönottaneiden maiden talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ministereille annettaisiin muodollinen tehtävä. Ministerit perustaisivat epävirallisen Euro-clubin, jonka puheenjohtaja valittaisiin 2,5 vuoden toimikaudeksi euroryhmän erityiskäytäntöjen mukaisesti.

25:n jäsenvaltion unionissa alle puolet jäsenistä tulee kuulumaan euroalueeseen, vaikka kaikki ehdokasvaltiot ovat liittymissopimuksissaan sitoutuneet liittymään siihen jossakin vaiheessa.