Eläinten hyvinvointi

(Photo: www.rvc.ac.uk)

EU:lla on yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), jossa vahvistetaan eläinten hyvinvointia koskevat säännöt.
Eläinten hyvinvointi otettiin ensimmäisen kerran huomioon poliittista unionia koskeneessa hallitustenvälisessä konferenssissa (1991–1992) annetussa julistuksessa.
Sen jälkeen toimielinten on pitänyt ottaa huomioon eläinten hyvinvointi yhteisön yhteistä maatalouspolitiikkaa, sisämarkkinoita ja tutkimusta koskevan lainsäädännön laatimisessa ja täytäntöönpanossa.
Vaikka Amsterdamin perussopimukseen liitettiin pöytäkirja yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden velvoitteista eläintensuojelun alalla, sisämarkkinat ja eläinlääkintäviranomaisten valvonnan lopettaminen jäsenvaltioiden välisillä rajoilla johtivat eläinkuljetusten olojen huononemiseen.

Huomautus

Euroopan parlamentilla on eläinten hyvinvointia käsittelevä pysyvä ryhmä, joka suhtautuu kriittisesti voimassa oleviin sääntöihin.