Eroaminen

Perussopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Jäsenvaltiot voivat erota Euroopan unionista yksimielisellä päätöksellä.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista esitetään, että valtio voi erota EU:sta kahden vuoden kuluttua eroilmoituksen jättämisestä.