Viljelyalueen hinnat

(Photo: Lis Lak Risager)

Alankomaissa sijaitseva viljelyalue on 30 kertaa kalliimpi kuin Puolassa sijaitseva viljelyalue. Siksi hollantilaiset viljelijät ovat alkaneet ostaa halpaa viljelymaata Puolasta.
Puolan ja EU:n välisessä sopimuksessa on määrätty 3–12 vuoden siirtymäajasta, jonka aikana muut kuin Puolan kansalaiset eivät voi ostaa viljelymaata Puolasta.
Siirtymäaika ei kuitenkaan koske käytännössä yksittäisiä maanviljelijöitä, jotka vuokraavat ja ostavat maata.
Tšekin puoleisella sudeettialueella viljelyalueiden hinnat ovat 10 kertaa pienemmät kuin Saksan puolella. Tšekillä on seitsemän vuoden tai, jos suojalauseke otetaan käyttöön, kymmenen vuoden siirtymäkausi.

Linkit

Katso kohta poikkeukset, jossa annetaan tietoa eri siirtymäkausista.