Kalasatelliitit

(Photo: thesetides.com)
Vuodesta 2000 alkaen EU:n jäsenvaltioiden aluevesillä liikkuvia kalastusaluksia on seurattu satelliitin avulla.