Joustolauseke

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

Euroopan unioni voi tehdä päätöksiä ainoastaan, jos perussopimuksissa on unionin päätöksenteolle erityinen oikeusperusta. Euroopan yhteisön perustamissopimus sisältää niin sanotun joustolausekkeen, jota on käytetty laajentamaan Euroopan unionin sääntelyn alaa.

Perussopimusten tavoitteiden mukaisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 308 artiklassa myönnetään Euroopan unionille valtuudet hallinnoida alaa, jonka oikeudellista toimintavaltaa ei ole määritelty sopimuksen muissa artikloissa. Joustolauseketta käytettiin erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla Euroopan unionin toimivallan lisäämiseksi ennen kuin Euroopan yhtenäisasiakirja hyväksyttiin vuonna 1987. Yhtenäisasiakirjaan sisältyi tarkempia artikloita ja lukuja, joissa EU:lle myönnettiin valta säätää ympäristö- , tutkimus- , kehitys- ja aluepolitiikkaa koskevia lakeja.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta tulee säilyttämään joustolausekkeen, jotta Euroopan unionin toimivaltaa voidaan mukauttaa joustavasti unionin politiikkojen alalla.

Olemassaolevaa joustolauseketta voidaan käyttää ainoastaan yhteismarkkinoiden yhteydessä. Uutta lauseketta tullaan käyttämään kaikilla Euroopan unionia koskevilla aloilla.

Katso ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista I-17 artikla.