Interventio

(Photo: EUobserver.com)

EU toteuttaa maatalousmarkkinoilla interventiotoimia, kun maataloustuotteen hinta laskee alle viite- tai tavoitehinnan. Näin EU:ssa pidetään yllä korkeita maataloushintoja ostamalla elintarvikkeita keinotekoisen korkeaan hintaan ja varastoimalla ne, ennen kuin ne hävitetään tai myydään EU:n ulkopuolisiin maihin. Hinnat on määrätty poliittisella tasolla. Näin viljelijät saavat tuotteistaan paremman hinnan kuluttajien kustannuksella.

YMP:n menot rahoitetaan EU:n yhteisestä talousarviosta, ja ne koituvat kaikkien jäsenvaltioiden veronmaksajien maksettaviksi. Interventiotoimia valvovat jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka usein puoltavat interventiotoimien toteuttamista, jotta ne saisivat EU:lta rahaa. Siksi motivaatio varojen säästämiseen ja petosten torjumiseen on heikko. Interventiotoimista hyötyvät usein välittäjät ja petostentekijät eivätkä niinkään EU:n maanviljelijät. Kuluttajille ja veronmaksajille koituvat kustannukset ovat tavallisesti paljon suurempia kuin maanviljelijöiden kokonaisnettotulot.

Huomautus

·     Kun hintatuettuja EU:n tuotteita myydään polkuhintaan köyhien maiden markkinoilla, samalla heikennetään myös näiden maiden maanviljelijöiden asemaa.

·     Interventiotoimet suosivat yleensä suurviljelijöitä pienviljelijöiden kustannuksella, sillä interventiotoimissa painotetaan tuotantomääriä.

Linkit

Katso myös maatalousuudistus.