Mukauttaminen

(Photo: EU Commission)
Yksittäiselle viljelijälle maksettavien suorien tukien enimmäismäärä, joka vahvistetaan EU:n tasolla. Jos viljelijä ei täytä ympäristöä koskevia sääntöjä (täydentäviä ympäristöehtoja) tai tila ei työllistä riittävästi työntekijöitä, tuen määrää voidaan vähentää.