Torjunta-aineet

(Photo: European Commission)

Euroopassa ympäristöön vapautetaan vuosittain noin 300 000 tonnia torjunta-aineita. Torjunta-aineita koskevassa keskustelussa toiset varoittavat torjunta-aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamista vaaroista, ja toiset väittävät niiden käytön tuovan etuja etenkin maataloustuotannolle.

Komissio on laatinut aiheesta tiedonannon "Kohti torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaista strategiaa". Tätä tiedonantoa on arvosteltu voimakkaasti siitä, että se on liian voimaton eikä se sido jäsenvaltioita.

Huomautus

Kasvinsuojeluaineen markkinoille saattaminen edellyttää riskien arviointia.