Ensisijaisuus

(Photo: EU Commission)

Ensisijaisuus viittaa asiaan, jota pidetään tärkeimpänä.

Euroopan unionin laki on ensisijainen eli sitä sovelletaan ennen kansallisia lakeja.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin laati mainitun periaatteen Costa-Enel ‑asian yhteydessä vuonna 1964.

Vuonna 1970 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti, että Euroopan unionin lakia sovelletaan ennen jäsenvaltioiden perustuslakeja (Internationale Handelsgesellschaft ‑asia).

Ensisijaisuus viittaa myös periaatteeseen, jonka mukaan Euroopan unionin lailla on korkeampi asema. Mainittu periaate vastaa periaatetta liittovaltion lain korkeammasta asemasta maakuntien tai osavaltioiden lakeihin nähden esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Intiassa, Saksassa ja Venäjällä.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista esitetään, että periaate sisällytettäisiin selvästi perustuslain I-10 artiklaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen edustaja on arvostellut artiklan kieliasua. Edustajan mukaan kaikki valta ei ole peräisin uudesta perustuslaista, vaan jäsenvaltioilta.

Unioni saattaa ajautua suureen konfliktiin, koska yksikään jäsenvaltio, Irlantia lukuun ottamatta, ei ole selkeästi hyväksynyt Euroopan unionin lain ensisijaisuutta omaan perustuslakiinsa nähden.

Irlannin perustuslain 29 artiklan 4 kohdan 10 alakohtaan kuuluu Euroopan unionin lain ensisijaisuuden periaate.

Ranska, Saksa, Suomi ja Portugali mainitsevat Euroopan unionin perustuslaeissaan, mutta eivät hyväksy Euroopan unionin lain ensisijaisuutta perustuslakeihinsa nähden.