Yleinen syyttäjä

Syyttäjä on virkamies, joka nostaa syytteen oletetuista rikoksista. Euroopan unionilla ei ole toistaiseksi yleistä syyttäjää.

Tulevaisuus

Uudessa ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista myönnetään mahdollisuus perustaa mainittu virka yhtä useampaan jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan rikollisuuden tai unionin taloudellisia etuja vastaan kohdistuneiden rikkomusten torjumiseksi.