Luonnonmukainen viljely

(Photo: Lis Lak Risager)

EU:ssa on vahvistettu luonnonmukaista viljelyä koskevat yhteiset säännöt, joiden mukaan luonnonmukaisissa elintarvikkeissa sallitaan tiettyjen, muiden kuin luonnonmukaisten aineiden käyttö.

Alkuperä

EU:ssa on yhteiset säännöt, joilla suojellaan tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden myyntiä.