Kansanäänestys uudesta sopimuksesta Euroopan perustuslaista

Sekä Euroopan liittovaltiomallin kannattajat että euroskeptikot ovat vaatineet, että kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimitettaisiin kansanäänestys perustuslakiehdotuksesta.

Valéry Giscard d'Estaing on myös kannattanut kansanäänestystä.

Vuoden 2003 maaliskuussa arvioitiin, että ainakin Portugalissa, Espanjassa, Alankomaissa, Ranskassa, Irlannissa ja Tanskassa toimitettaisiin kansanäänestys ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista.

Initiative and Referendum Institute (IRI) (Euroopan kansalaisaloite- ja kansanäänestys-instituutti) ‑kampanjaryhmä vaatii, että perustuslaista on toimitettava kansanäänestys kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa samanaikaisesti vuoden 2004 kesäkuussa pidettävien Euroopan parlamenttivaalien kanssa.

IRI-instituutti vaatii, että maissa, joiden perustuslaki kieltää oikeudellisesti sitovat kansanäänestykset, on toimitettava neuvoa-antava kansanäänestys.

Linkit

Katso myös Referendums on EU issues.
http://www.europeanreferendum.org/