Asetus

Asetus on Euroopan unionin päätös, joka sitoo jäsenvaltioita ja kaikkia Euroopan unionin kansalaisia suoraan.

On kiellettyä muuttaa Euroopan unionin asetuksia liitettäessä niitä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta esittää, että asetuksia alettaisiin kutsua eurooppalaeiksi. Silloin asetuksia kutsuttaisiin hallinnollisiksi määräyksiksi.

Linkit

Katso myös Oikeudelliset välineet.