Hallintokeskukset

European Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

Euroopan komission pääasiallinen hallintokeskus sijaitsee Brysselissä, mutta se on myös sitoutunut oikeudellisesti ylläpitämään toimipaikkaa Luxemburgissa.

Euroopan parlamentin on kokoonnuttava Strasbourgiin 12 istuntoon vuodessa, muulloin parlamentti kokoontuu Brysselissä. Perustamissopimuksen mukaan parlamentti ylläpitää pääsihteeristöään Luxemburgissa.

Neuvosto pitää kokouksensa yhdeksän kuukauden ajan vuodessa Brysselissä ja huhti-, kesä- ja lokakuussa Luxemburgissa (Kymmenennen kuukauden sääntö: huhtikuu on neljäs kuukausi ja kesäkuu kuudes = lokakuu on kymmenes kuukausi).

Suurin osa EU:n virkamiehistä työskentelee siksi nykyisin Brysselissä, jossa ovat myös Euroopan parlamentin päärakennukset ja jossa parlamentin valiokuntien kokoukset pidetään.

Euroopan keskuspankin toimipaikka on Frankfurtissa.

Hallintokeskusten määrää voidaan muuttaa vain yksimielisellä päätöksellä. Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa tuotiin esille hallintokeskusten määrän muuttaminen, mutta määrä säilyi samana. Virastojen hallintokeskukset sijaitsevat eri paikoissa.