Suvereniteetti

Valtio on suvereeni, kun se pystyy päättämään omista asioistaan ja tekemään sopimuksia muiden valtioiden kanssa.

Aluksi Euroopan unioni perustui suvereenien kansallisvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Myöhemmin Euroopan unioni on rajoittanut jäsenvaltioidensa valtaa (toimivaltaa) yhä enemmän.

Toisin kuin muilla kansainvälisillä järjestöillä Euroopan unionilla on valta säätää suoraan sitovia lakeja.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päättää viime kädessä, mitä osaa kansallisesta suvereniteetista voidaan vähentää. Jäsenvaltiot eivät ole siksi enää täysin suvereeneja.

Joidenkin mielestä valtio voi saavuttaa todellista vaikutusvaltaa Euroopan unionissa jakamalla osan muodollisesta suvereniteetistaan muiden valtioiden kanssa.

Toiset taas ovat eri mieltä ja väittävät, että valtio voi menettää todellista vaikutusvaltaa ja demokratiaa, jos se jakaa suvereniteettiaan aloilla, joista sen tulisi selviytyä yksin.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdotti, että jäsenvaltio voi saada takaisin täyden suvereniteetin eroamalla Euroopan unionista kahden vuoden kuluttua eroilmoituksen jättämisestä. Tällaisissa tapauksissa valtiot voivat esimerkiksi tehdä kumppanuussopimuksen unionin jäsenyyden sijasta. Valtio saattaa kuitenkin joutua kopioimaan monia Euroopan unionin jäsenten tekemiä päätöksiä. Kyse ei ole suvereniteetista alkuperäisessä merkityksessään ja siksi käytetään termejä muodollinen ja oikea suvereniteetti.