Topping up

(Photo: EUobserver.com)
Ilmaisulla "topping up" tarkoitetaan tuen korottamista.

EU maksaa hakijavaltioiden maanviljelijöille suoraa toimeentulotukea porrastetusti, niin että vuonna 2004 tukea maksetaan 25 prosenttia, vuonna 2005 30 prosenttia ja vuonna 2006 35 prosenttia. Tämän jälkeen määrää korotetaan vuosittain 10 prosentilla vuoteen 2013 asti.

Hakijavaltiot voivat maksaa lisätukea omista talousarvioistaan ja maaseudun kehittämiseen kohdennetuista varoista siten, että vuonna 2004 korotus on enintään 55 prosenttia, vuonna 2005 60 prosenttia ja vuonna 2007 65 prosenttia (lukuun ottamatta Sloveniaa ja Kyprosta, jotka saavat korottaa tukia liittymispäivästä alkaen).