Samankeskiset ympyrät

Ajatus, jonka mukaan Euroopan unioni voidaan järjestää ympyröiksi. Valtiot, jotka ovat ympyrässä sisimpänä, osallistuvat kaikkiin yhdentymisen aloihin. Valtiot, jotka ovat ympyrän ulkokehällä, eivät osallistu yhdentymiseen kaikilta osin.

Ranska on ehdottanut, että unionin sisäkehällä olevat valtiot liittyisivät täysin muodolliseen liittovaltioon ja kaikki valtiot muodostaisivat laajemman valtioliiton.

Linkit

Katso myös vaihteleva geometria -termi, jota käytetään kuvaamaan tilannetta, jossa jäsenvaltiot voivat olla mukana yhteistyön eri aloilla.