Talousarvion kurinalaisuus

Official Journal of the European Union (Photo: EU Commission)
EU:n talousarvio ei saa ylittää komission, neuvoston ja parlamentin välisessä, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 270 artiklan mukaisessa toimielinten sopimuksessa vahvistettuja rahoitusnäkymiä.