Rahoitusnäkymät

(Photo: European Commission)

Euroopan unioni päättää rahoitusnäkymistä, jotka rajaavat Euroopan unionin menot erilaisiin menoryhmiin. Kyseinen menettely on talousarviomenettelyn osa, joka toteutetaan ennen toimielinten menoarvion ja komission alustavan talousarvioesityksen laatimista.

Rahoitusnäkymiä sääntelee komission, neuvoston ja parlamentin toimielinten välinen sopimus.

Joulukuussa Kööpenhaminassa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa päätettiin uusista rahoitusnäkymistä, joihin sisältyivät myös EU:n laajentumisesta aiheutuvat kulut. Rahoitusnäkymien luvut sisällytettiin liittymissopimuksiin. Tämä tarkoitti, että Euroopan parlamentti ei enää voinut vaikuttaa menoihin.

Euroopan parlamentti aikoi ensin hidastaa laajentumisprosessia, mutta antoi lopulta suostumuksensa ja sai enemmän vaikutusvaltaa.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista ehdotetaan, että rahoitusnäkymien hyväksymisestä tulee osa perustuslakia.