Unionin kansalaisuus

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)
Euroopan kansalaisuus otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1993.

Euroopan unionin kansalaisuudella on jäsenvaltioiden kansalaisuutta merkittävämpi painoarvo samalla tavoin kuin Saksan kansalaisuus on merkitykseltään Baijerin kansalaisuutta suurempi. Baijerilaisilla on Euroopan unionissa kolme kansalaisuutta: Baijerin, Saksan ja Euroopan unionin kansalaisuudet.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa ehdotetaan, että Euroopan unionin kansalaisilla olisi sekä oman maansa että Euroopan unionin kaksoiskansalaisuus Euroopan unionin perustuslain mukaisesti.

perustuslain 8 artiklassa määritellään "unionin kansalaisuus".