Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)
Valmistelukunta on tavallisesti suuri kokous, johon osallistuu jonkin puolueen, ammattiryhmän tai järjestön jäseniä.

Brysselissä ja Laekenissa vuoden 2001 joulukuussa pidetyssä valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa päätettiin perustaa erityinen valmistelukunta valmistelemaan uutta perussopimusta Nizzan sopimuksen mukaisesti.

Eurooppa-valmistelukuntaan kuului 16 Euroopan parlamentin, 32 kansallisten parlamenttien, 15 kansallisten hallitusten ja 2 komission jäsentä.

Ehdokasvaltioita, myös Turkkia, edusti 26 kansallisten parlamenttien ja 13 kansallisten hallitusten edustajaa.
Eurooppa-valmistelukuntaa on johtanut puheenjohtaja Valéry Giscard d'Estaing sekä varapuheenjohtajat Italian entinen pääministeri Guliano Amato ja Belgian entinen pääministeri Jean-Luc Dehaene. Giscard d'Estaing oli myös valmistelukunnan merkittävän puheenjohtajiston puheenjohtaja. Puheenjohtajisto laati esityslistan, teki päätelmät ja perusti valmistelukunnan työryhmät.
Jokaisella jäsenellä, puheenjohtajistoa lukuun ottamatta, oli varajäsenet, jotka saivat olla läsnä kokoushuoneessa. Varajäsenellä oli kuitenkin lupa puhua ainoastaan, kun varsinainen jäsen oli poissa.

Links

See also Constitution

http://european-Convention.eu.int