Virkamiehet

Euroopan unionin toimielimet työllistävät yli 30 000 virkamiestä, jotka tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden monien virkamiesten kanssa.

Virkamiesten osuus lakien valmistelussa sekä jäsenvaltioissa että Euroopan unionissa on merkittävä. Käytännössä he päättävät useimmista laeista suljetuin ovin niin, etteivät parlamenttien vaaleilla valitut jäsenet ole läsnä.

Nykyisin neuvoston työryhmät laativat noin 70 prosenttia ja COREPERin (pysyvien edustajien komitean) edustajat 15 prosenttia kaikesta lainsäädännöstä. Varsinainen ministerineuvosto päättää vain 15 prosentista.

Euroopan komission kabinettien virkamiehet tekevät komission jäsenten sijasta yli 90 prosenttia kaikista Euroopan komission päätöksistä.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että kaikista virallisista neuvoston kokouksissa käydyistä neuvotteluista tehdään julkisia.

EU:n diplomaattikunnan on tarkoitus lujittaa EU:n edustusta ulkomailla. Olemassaolevat 126 EU:n lähetystöä saatetaan muuttaa edustustoiksi, kuten ulkoista toimintaa ja puolustusta käsittelevät Eurooppa-valmistelukunnan työryhmät ehdottivat.