Sovittelukomitea

Yhteispäätösmenettelyssä sovittelukomitea perustetaan, kun neuvosto ei voi hyväksyä Euroopan parlamentin tarkistusehdotuksia.

Komiteaan kuuluu 15 jäsenvaltioiden ja 15 Euroopan parlamentin edustajaa.

Tärkeimmät neuvottelut pidetään niin sanotussa kolmikantakokouksessa, johon osallistuvat Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti.

Huomautuksia

●          Sovittelukomiteaa käytetään myös talousarviomenettelyssä, kun Euroopan parlamentin valtuuskunta kokoontuu neuvoston valtuuskunnan kanssa neuvottelemaan kompromissiratkaisusta.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunnan yksinkertaistamista käsittelevä työryhmä oli huolissaan siitä, että laajentuneen unionin sovittelukomiteoissa saattaisi olla liian monta edustajaa ja ehdotti siksi, että edustajien määrää vähennettäisiin.

Ehdotusta arvosteltiin, koska sen myötä monet kansallisvaltiot eivät olisi edustettuina, kun sovittelukomitea tekee lakien säätämisestä lopullisen päätöksen suljetuin ovin.