Yksinkertaistaminen

Yksinkertaistamisella tarkoitetaan yritystä tehdä monimutkaiset päätöksentekomenettelyt helpommin ymmärrettäviksi.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa on yksinkertaistamista käsittelevä työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Italian entinen pääministeri Giuliano Amato.

Työryhmä on valmis toteuttamaan 32 erilaista tapaa, jolla Euroopan unionin päätöksiä pelkistetään merkittävästi.

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista on osittain noudatettu edellä mainittua ehdotusta pelkistämällä sitovat oikeussäädökset eurooppalaeiksi, eurooppapuitelaeiksi ja eurooppapäätöksiksi.

Vähän sitovia määräyksiä kutsutaan suosituksiksi ja lausunnoiksi.