Siirretty toimivalta

Euroopan unionilla on toimivalta ainoastaan niillä aloilla, joilla toimivaltaa on siirretty unionin toimielimille perussopimusten mukaisesti.

Muu toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. Kyseessä on sama periaate kuin Yhdysvaltojen perustuslain 10:nnessä tarkistuksessa ja Sveitsin perustuslaissa.

Tulevaisuus

Toimivallan siirtämisen periaate sisältyy ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista I‑9 artiklaan.