Kuulemismenettely

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Kuulemismenettely on vanhin Euroopan parlamentin osallistumismenettely Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Euroopan komissio ja neuvosto lähettävät lakiasiakirjan Euroopan parlamentille ennen asiakirjan hyväksymistä, jotta ne voivat kuulla Euroopan parlamentin lausunnon asiakirjasta (lainsäädännön valmistelun alku).

Parlamentti voi päättää lausunnosta yksinkertaisella enemmistöllä.

Komissiolla ja neuvostolla ei ole velvollisuutta noudattaa tai edes lukea Euroopan parlamentin lausuntoa. Komission ja neuvoston on kuitenkin noudatettava kuulemismenettelyä. Näin ollen Euroopan parlamentti sai niin kutsutussa isoglukoosi-tapauksessa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mitätöimään päätöksen, jonka tekemisessä ei oltu noudatettu kuulemismenettelyä asianmukaisesti.

Huomautuksia

●          Kuulemismenettelyä käytetään kauppaan, maatalouspolitiikkaan sekä oikeus- ja sisäasioihin liittyvissä asioissa.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että yhteispäätösmenettelystä tehdään yleissääntö lainsäädännön alalla, jotta Euroopan parlamentti saa lisää valtaa.