Tuen irrottaminen tuotantomääristä

(Photo: Notat)

Euroopan komissio on ehdottanut, että viljelijöille maksettava toimeentulotuki olisi kytkettävä irti aikaisemmista tuotantomääristä ja että viljelijöille annettavan tuen olisi oltava heidän todellisesta tuotannostaan riippumatonta.

Linkit

Katso myös suorat maksut.