Suorat maksut

Farmers receive direct payments from the EU that are not related to their current production. (Photo: Lis Lak Risager)

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksilla on pyritty siirtämään painopistettä maataloustuotteille maksettavasta hintatuesta viljelijöille suoraan maksettavaan tukeen. Nämä maksut perustuvat maatalousmaan kokoon tai aikaisempaan tuotantomäärään eivätkä nykyiseen tuotantoon.
Viljelijöille maksettavien tukien ja viljelijöiden tulon erottamista tilan tuotantomääristä kutsutaan myös tuen irrottamiseksi tuotannosta.

Huomautus

·     Laajentumisneuvotteluissa yhteisön maanviljelijöitä varten käytettävissä olevista suorista tuista 25 prosenttia kohdennettiin ehdokasvaltioiden maanviljelijöille.

·     Vuonna 2002 järjestetyssä Kööpenhaminan huippukokouksessa muutamien hakijavaltioiden sallittiin korottaa EU:n talousarviosta maksettavia suoria tukia kansallisilla lisätuilla (niin sanottu topping up).

·          Puolalaiset maanviljelijät voivat siten saada 60 prosenttia siitä toimeentulotuesta, jota länsieurooppalaiset maanviljelijät tällä hetkellä saavat.