Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Eurooppa-valmistelukunta on laatinut ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista, joka korvaa olemassaolevat Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön perussopimukset. Valéry Giscard d'Estaing esitteli ehdotuksen valtion- ja hallitusten päämiehille Thessalonikin Eurooppa-neuvostossa (Kreikassa) 20. kesäkuuta 2003.

Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista on jaettu neljään osaan:

I osa: Unionin tavoitteet, arvot, toimielimet, toimivallat, talous jne.

II osa: Euroopan unionin perusoikeuskirja

III osa: Voimassaolevien Euroopan unionin perussopimusten kokoaminen ja muuttaminen

IV osa: Loppumääräykset.

Tulevaisuus

Hallitustenvälinen konferenssi neuvottelee ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista vuoden 2003 lokakuusta lähtien.

Jos kaikki jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot allekirjoittavat mainitun perustuslain, kansallisten parlamenttien on ratifioitava se tai se on hyväksyttävä kansanäänestyksellä. Perustuslaki astuu luultavasti voimaan vuonna 2006.