Demokratioiden Eurooppa

Käsite eurooppalaisesta yhteistyöstä, joka lähtee liikkeelle yhden yleisparlamentin ylhäältä alaspäin suuntautuvien määräysten sijasta kansallisista parlamenteista alhaalta ylöspäin.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan demokratiafoorumi on kehittänyt demokraattisen Euroopan unionin nimen. Lisäksi foorumi on myös laatinut vaihtoehtoisen näkökulman Euroopan unionista. Käsite kuuluu myös Euroopan parlamentin pienimmän poliittisen ryhmän, demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmän, nimeen.

Linkit

http://www.democracy-forum.com

http://www.eddgroup.com