Eläintaudit

The EU supports the research of epidemiology of several internationally important diseases, including bluetongue, foot-and-mouth disease, and scrapie. (Photo: www.iah.ac.uk)
Euroopan unionilla on yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), jossa vahvistetaan eläinten hyvinvointia ja eläintauteja koskevat säännöt. Vuonna 2002 Euroopan parlamentti perusti väliaikaisen valiokunnan, jonka tehtävänä oli analysoida vuoden 2001 suu- ja sorkkatautikriisiä.
Tautien torjumiseksi perustetaan eläinlääkintäviranomaisten määrittämiä vyöhykkeitä, joista jäsenvaltiot eivät kuitenkaan päätä itse, vaan ne edellyttävät määräenemmistöön perustuvia yhteisiä päätöksiä.