Yksinomainen toimivalta

European Union Logo (Photo: Court of Auditors)
Kun Euroopan unionilla on jollakin alalla yksinomainen toimivalta, jäsenvaltioilla ei ole lupaa säätää omia kyseistä alaa koskevia lakeja. Jos Euroopan unionilla on jaettu toimivalta, sekä Euroopan unioni että jäsenvaltiot voivat säätää lakeja.

Tulevaisuus

Ehdotuksen sopimuksesta Euroopan perustuslaista 12 artiklassa säädetään, että kilpailusäännöt sisämarkkinoita, tulliliittoa, yhteistä kauppapolitiikkaa, euron käyttöön ottaneiden maiden rahapolitiikkaa ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä varten yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä sekä kansainvälisten sopimusten tekeminen määräolosuhteissa kuuluvat yksinomaiseen toimivaltaan.