Jaettu toimivalta

"Jaettu toimivalta" tarkoittaa tavallisesti sitä, että kaksi poliittista päättäjää jakavat oikeuden tehdä päätöksiä ja säätää lakeja.

Kun Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot jakavat toimivallan, jäsenvaltiot menettävät toimivaltansa, kun Euroopan unioni päättää antaa kyseisestä asiasta säännöksiä. Euroopan unioni ei kuitenkaan menetä toimivaltaansa, kun yksi, useampi tai jopa kaikki jäsenvaltiot antavat asiasta säännöksiä.

Euroopan unionin lainsäädäntö siis poistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntövallan.

Tulevaisuus

Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista I-13 artiklassa ehdotetaan, että jaettua toimivaltaa sovelletaan seuraaviin aloihin: kilpailusääntöihin sisämarkkinoita, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, maataloutta ja kalastusta, liikennettä, Euroopan laajuisia verkkoja, energiaa, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa, taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, ympäristöä, kansanterveyttä ja kuluttajansuojaa varten.

Linkit

Katso myös Toimivaltaluokat.