Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

(Photo: thesetides.com)
Kyseessä on perussopimuksiin sisältyvä tavoite, joka on oikeus- ja sisäasioihin sisältyvän oikeudellisen ja poliisiyhteistyön sekä maahanmuutto- ja pakolaisasioihin liittyvän yhteistyön yleisperiaate.

Huomautuksia

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue on nyt myös ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista III osan IV luvun nimi.

Links

See also Convention working group.