Säädöshierarkia

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Nykyisin on olemassa vain kahdentasoisia unionin oikeussäädöksiä: perussopimusten artiklat ja niin kutsuttu johdettu oikeus, johon kuuluvat asetukset, direktiivit, päätökset, suositukset ja lausunnot.

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n säädöshierarkiaa käsittelevän Bourlangesin mietinnön vuoden 2002 joulukuussa.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta keskusteli siitä, pitäisikö olla vielä kolmas korkeampi oikeussäädösten taso, johon kuuluisi valtiosääntöä täydentäviä lakeja. Mainituilla laeilla tarkoitetaan säädöksiä perussopimusten artikloiden, Euroopan unionin lain ja puitelain välissä. Kolmannen tason säädöstasoa ei hyväksytty. Katso myös "säädösvallan siirron nojalla annettavat säädökset".

Linkit

Katso myös valmistelukunnan yksinkertaistamisen työryhmän selonteko.