Kansainväliset sopimukset

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

Euroopan unioni voi tehdä kansainvälisiä kauppaa ja muita asioita koskevia sopimuksia, jos unionilla on oikeus säätää kyseisiä asioita koskevia lakeja sisäisesti (Euroopan unionin sisällä). Mainituista ulkoisista sopimuksista päätetään samojen sääntöjen mukaan kuin sisäisiä politiikkoja koskevista sopimuksista. Mainittu periaate on laadittu 133 artiklan 6 kohdassa.

Esimerkiksi jos tietystä sisäisestä politiikasta voidaan päättää määräenemmistöllä, voidaan silloin myös vastaavasta kansainvälisestä sopimuksesta päättää määräenemmistöllä.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että määräenemmistöpäätösmenettelystä tehtäisiin tavanomainen kansainvälisiin sopimuksiin sovellettava päätöksentekomenettely, jota sovellettaisiin myös osaan ulkopolitiikkaan liittyvistä asioista.