Laekenin julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta

Valery Giscard d'Estaing (Photo: European Commission)

Vuoden 2001 joulukuussa Brysselissä kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa päätettiin perustaa Eurooppa-valmistelukunta valmistelemaan uutta sopimusta Euroopan perustuslaista.

Valéry Giscard d'Estaing nimitettiin puheenjohtajaksi.

Laekenin julistuksessa tuodaan esille 64 vakavaa asiakysymystä, jotka koskevat Euroopan unionin tulevaisuutta, etenkin demokratiavajetta ja keinoja sen poistamiseksi.

Linkit

Seuraavasta linkistä voidaan ladata ilmainen kirja Laekenin julistuksesta ja Eurooppa-valmistelukunnasta: http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110

Katso myös,

http://european-Convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf
http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110