Sekasopimus

Sekasopimus on sopimus Euroopan unionin ja sellaisten maiden välillä, joita yhteisön sekä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat asiat koskevat. Esimerkkinä tällaisesta sopimuksesta voidaan mainita Cotonoun sopimus.

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on allekirjoitettava sekasopimukset.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta on tehnyt ehdotuksen turvallisuuspolitiikkaa ja yhteisön asioita koskevista sekasopimuksia. Sopimukset tulevat olemaan mahdollisia, kun Euroopan unionille myönnetään oikeushenkilöys.