Uskonto

Church in Denmark (Photo: Lis Lak Risager)

Nizzan sopimuksessa ja perusoikeuskirjassa kielletään vakaumukseen, sukupuoleen tai uskontoon perustuva syrjintä (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artikla ja perusoikeuskirjan 21 artikla).

Poikkeuksen muodostaa erityinen direktiivi, jossa sallitaan sukupuoleen perustuva syrjintä kirkon ottaessa palvelukseensa pappeja (katso 27 päivänä marraskuuta 2000 annettu direktiivi 2000/78/EY).

Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä rajat laittoman syrjinnän ja uskonnollisilla syillä tai teologiseen vakaumukseen liittyvillä syillä perusteltavan syrjinnän välillä. Uskonnollisilla syillä perusteltavan syrjinnän yhteydessä tulee esille esimerkiksi uskonnollisen koulun oikeus erottaa opettaja, joka on ryhtynyt harjoittamaan toista uskontoa.

Lisäksi voidaan esittää seuraavia kysymyksiä:

●     Toimiiko Tanskan valtio laillisesti vai laittomasti tukiessaan Tanskan valtionkirkkoa ja syrjiessään muita kirkkokuntia?

●     Voidaanko abortti kieltää uskonnollisten syiden perusteella ja voidaanko laillista oikeutta tarjota aborttipalveluita vapaasti Euroopan unionin alueella rajoittaa, vaikka kyseinen valtio ei ole neuvotellut asiasta erityistä sopimuspöytäkirjaa, kuten Irlanti ja Malta?

Tulevaisuus

Ehdotettiin, että uskonto sisällytettäisiin perustuslakiin yhdeksi unionin arvoista. Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajisto kuitenkin hylkäsi ehdotuksen. Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista johdantoon on lisätty lause unionin uskonnollisesta perinnöstä ja I-51 artiklassa mainitaan, että unioni käy vuoropuhelua eri kirkkojen kanssa ja tunnustaa niiden aseman.

Linkit

Katso myös Syrjintä.
http://europa.eu.int/eur-lex/e....../pdf/1999/com1999_0564en01.pdf