Perusoikeuskirja

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Euroopan unionin perusoikeuskirja hyväksyttiin Nizzassa vuoden 2000 joulukuussa "poliittiseksi julkilausumaksi". Se sisältää 54 artiklaa, jotka on koottu pääasiassa Euroopan ihmisoikeussopimuksesta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ilmoitti, että se on valmis ottamaan perusoikeuskirjan huomioon tuomioissaan, vaikka perusoikeuskirja ei ollutkaan oikeudellisesti sitova. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on viitannut perusoikeuskirjaan jo useissa tapauksissa.

Huomautuksia

●          Perusoikeuskirjan laati erityinen valmistelukunta, johon kuului 30 jäsenvaltioiden parlamenttien edustajaa, 16 Euroopan parlamentin edustajaa, yksi Euroopan komission edustaja sekä yksi edustaja kunkin viidentoista jäsenvaltion hallituksesta.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta on päättänyt sisällyttää perusoikeuskirjan ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista oikeudellisesti sitovana. Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista "tunnustetaan oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään perustuslain II osan muodostavassa perusoikeuskirjassa." (I-7 artikla).

Links

See also the Convention working group on the Charter
http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en